X2

CÍA. HIRIKO | Larunbata / Sabado 10 | 20:00 | 20′

X² duo formatuko ikerketa-proiektua da. Ikerketaren ardatza honako hauek dira: araugintzakoak ez diren mugikortasun funtzionalak, horien berezitasun funtzionala eta haien arteko harremanak egiteko modua.


Bai, badakigu mugimenduaren eta inprobisazioaren arteen zenbait alderditan batzuetan esaten dela «Denak balio du, baina ez du denak balio». Kontsigna honekin adierazi nahi dut badakigula batzuetan erraza izan daitekeela diskurtso estetikoarekin konformatzea hango eta hemengo erreferentziak hartuz eta mugimendu eszenikoen patchwork bat ehunduz, non pozik gera daitekeen bere sorkuntza eszenikoarekin. Gure asmoa zera da, irekitzen zaizkigun potentzialtasunak ikertzea, modus operandi horri atxiki gabe, eta aukera berriak bilatzea.


Bai, badakigu zaila dela gramatika berri edo desberdin batekin hizkuntza berria edo desberdina eraikitzea, baldin eta gure komunikazioa beti izan bada hizkuntza zaharraren eta gramatika zaharraren artekoa.

Audre Lordek esan zuen bezala:
«Nagusiaren tresnek ez dute inoiz nagusiaren etxea desmuntatuko.«
Baina gutxienez horretan ikertu nahi dugu, eta prozesua, ondorioak eta/edo emaitza erakusteko aukera izan. Horregatik izenburua. X², gure ustez ikerketa hau (X) ezezagunean sakondu nahi delako, erreferentzia gehiegi ezagutzen ez dugun eta ez dugun zerbaitetan.

X² es un proyecto de investigación en formato de dúo. La investigación se centra en el trabajo, con y a través, de las movilidades funcionales no normativas, la singularidad funcional de las mismas y la forma de relacionarse entre ellas.

Sí, sabemos que en ciertos aspectos de las artes del movimiento y la improvisación, se dice en ocasiones “Todo vale….pero no vale todo”. Con esta consigna quiero expresar que sabiendo que a veces puede resultar fácil conformarse con el discurso estético tomando referencias de aquí y de allá y tejiendo un patchwork de movimientos escénicos con los cuales unx puede quedarse satisfecho en su creación escénica, nuestra intención es investigar en las potencialidades que se nos abran sin aferrarnos a este “modus operandi” y buscar nuevas posibilidades.


Sí, somos conscientes de que es difícil, o por lo menos complicado construir un nuevo o diferente lenguaje con una nueva y o diferente gramática si nuestra comunicación siempre ha sido a través del viejo lenguaje con la vieja gramática…

Como dijo Audre Lorde;
Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”.
Pero por lo menos queremos investigar en ello, y tener la oportunidad de mostrar el proceso, conclusiones y/o el resultado.
Por ello el titulo. X² porque entendemos que esta investigación se trata de ahondar en la incógnita (X), en algo que no conocemos ni tenemos demasiadas referencias.

Autoría: Xabier Madina, Ebi Soria. / Dirección Artística: Ebi Soria / Coreografía: Xabier Madina, Ebi Soria. / Diseño Sonoro, música: Ebi Soria. / Interpretes: Xabier Madina, Ebi Soria. / Texto: Xabier Madina, Ebi Soria. / Fotografía: Ebi Soria / Video/Teaser: Bufalo produkzioak / Dramaturgia: Ebi Soria